Sinds de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater 2023 is waterinfiltratie aan de oppervlakte de norm geworden. Een concreet gevolg is dat bij de meeste bouw- of verbouwingsprojecten, maar ook bij grondige tuinrenovaties een waterinfiltratie voorzien dient te worden onder de vorm van een wadi, waterinfiltratiebekken, waterinfiltratiekom, waterinfiltratieveld, waterinfiltratiegracht, …

Onbegrensd helpt je graag bij je keuzes in dit kluwen aan oplossingen. Daarenboven maken wij van deze plekken, via vormgeving en beplanting, pareltjes op vlak van natuur en beleving.