Bij een tuin gelegen in een open landschap wordt er steeds gekeken naar een hoger schaalniveau voor een perfecte inpassing in de omgeving. Naast esthetische voordelen, creëert deze aanpak toegevoegde waarde op vlak van natuur- en faunaverbindingen, herstel van cultuurhistorische landschappen, …. Deze tuinen verdienen ook extra aandacht wat beheer betreft. Door de grote oppervlakte, wordt er op grote delen van deze tuinen een natuurbeheer toegepast. Deze aanpak resulteert in een toename van de biodiversiteit, maar zeker ook een voordeel op vlak van tijdsbesteding aan onderhoud.